خرید کتاب بیوپلیمرهای عملکردی:

[ad_1]

این کتاب سنتز ، پردازش و کاربرد بیوپلیمرهای کاربردی انتخابی را به عنوان مواد جدید ابتکاری معرفی می کند. این مقاله پیشرفت های نظری و همچنین نتایج تجربی را مرور می کند و راه های جدیدی را برای محققان در زمینه پلیمرها و مواد سازگار با محیط زیست باز می کند. این کتاب جنبه های مختلفی را شامل می شود ، از جمله تجزیه و تحلیل ساختاری مواد عملکردی بر اساس پلیمرهای زیستی. مخلوط بیوپلیمر عملکردی ؛ فیلم ها ، الیاف ، فوم ها ، کامپوزیت ها و کاربردهای مختلف پیشرفته. توجه ویژه ای به پلیمرهای عملکردی مبتنی بر سلولز داده می شود ، اما انواع دیگری از بیوپلیمرهای عملکردی (به عنوان مثال ، از کیتوزان ، نشاسته یا روغن های گیاهی) نیز توصیف شده است.

[ad_2]

read more