خرید کتاب بیوگرافی بیوگرافی باروری در ژاپن:

[ad_1]

این کتاب داده های اصلی درباره نزدیکترین عوامل تعیین کننده باروری در ژاپن را ارائه می دهد. هدف آن تجزیه نرخ های پایین باروری در ژاپن به اجزای فیزیولوژیکی ، رفتاری و اجتماعی است. علاوه بر این ، این کتاب تحقیقات قبلی را در مورد عوامل مستقیم باروری در ژاپن بررسی می کند و داده ها را با داده های کشورهای دیگر مقایسه می کند. این کتاب اولین کتاب خلاصه ای از پروژه های تحقیقاتی قبلی است که در این زمینه در ژاپن انجام شده و جهت پر کردن خلأهای تحقیقاتی باقی مانده جهت تحقیقات آینده را پیشنهاد می کند. علاوه بر این ، از نظر اجزای بیودموگرافی ، شباهت ها و تفاوت های بین میزان باروری در ژاپن و سایر کشورها را روشن می کند ، به خوانندگان کمک می کند تا مکانیسم های تغییر باروری در ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

read more