خرید کتاب تأثیرات تغییرات اقلیمی بر منابع آب: تکنیک های مدل سازی و مطالعات موردی

[ad_1]

این کتاب از طریق تلفیق مدلهای جهانی آب و هوا ، رویکردهای کوچک سازی و مدلهای هیدرولوژیکی ، نمای کلی از جنبه های مختلف تغییر اقلیم را ارائه می دهد. همچنین مباحثی را در بر می گیرد که به درک جامع تغییر اقلیم کمک می کنند. این کتاب شامل مثالهای اثبات شده ، س questionsالات مرور ، مشکلات مربوط به ورزش و مطالعات موردی است ، و آن را برای استفاده به عنوان کتاب درسی در برنامه های آموزش مداوم و آموزش مداوم مرتبط می کند. این کتاب برای محققان ، دانشجویان و همچنین متخصصانی که در زمینه هیدروکلیماتولوژی فعالیت می کنند مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more