خرید کتاب تأثیر دیجیتالی شدن در محل کار: یک چشم انداز آموزشی

[ad_1]

این جلد ویرایش شده محققان از رشته های مختلف (به عنوان مثال ، آموزش ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، فناوری اطلاعات ، مهندسی) را گرد هم می آورد که درباره تغییرات اساسی در محل کار ناشی از دیجیتال سازی بحث می کنند و در مورد مسائل آموزشی افراد ، سازمان ها و جامعه. به نظر می رسد پیشرفت های اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت های جدیدی را ایجاد کند و سوال مهم این است که چه نوع کارهایی را می توان جایگزین فناوری کرد؟ نویسندگان این مجموعه دانشمندانی هستند که مدتهاست تحقیق در مورد تأثیر تغییر فناوری بر کار و افراد را انجام می دهند. این کتاب خطاب به محققان و دست اندرکاران حوزه های آموزش بزرگسالان و توسعه منابع انسانی است.

[ad_2]

read more