خرید کتاب تأثیر فرهنگ تجارت در اروپا: مطالعه اقتصاد مرکزی ، شرقی و شمالی

[ad_1]

این کتاب با تمرکز ویژه بر بنگاه های اقتصادی ، سازمان و فرایندهای مدیریت آنها ، تأثیر فرهنگ و ارزش های اجتماعی را در اقتصاد هشت کشور اروپایی بررسی می کند. این مجموعه با مشارکت نویسندگان فصلی در اروپای مرکزی ، شرقی و شمالی ، به ویژه روسیه ، آلمان و اسکاندیناوی ، بینشی وسیع درباره نحوه انجام تجارت در کشورهای حاشیه اروپا ارائه می دهد. این کتاب با هدف بررسی تأثیر فرهنگ در تجارت ، یا بهتر بگوییم در تعامل بین فرهنگ های ملی و شرکتی است. این مورد برای محققان علاقه مند به تجارت بین المللی ، مدیریت بین فرهنگی و سازمان تجارت خواهد بود.

[ad_2]

read more