خرید کتاب تأثیر فیبر نوری بر SME: مزایا و فرصت های تجاری

[ad_1]

بر اساس تحقیقات 3 سال گذشته در کورن وال ، انگلستان ، این کتاب جدید به بررسی تأثیر پهنای باند فیبر نوری با بودجه EU / BT در SME های روستایی می پردازد. تأثیر فیبر نوری در SME ها با متدولوژی کیفیت و گروه های متمرکز دقیق با بیش از 200 شرکت ، تجزیه و تحلیل دقیق و عمیقی را برای به چالش کشیدن باورهای سنتی در مورد ارزش یارانه ها و فشارهای سیاسی برای راه اندازی چنین پروژه هایی ارائه می دهد. این کتاب با تمرکز بر توسعه منطقه ای انگلستان و همچنین کاوش در زمینه گسترده تر اتحادیه اروپا ، بینشی واقعی در مورد پذیرش فناوری و تحویل فناوری فراهم می کند.

[ad_2]

read more