خرید کتاب تأملاتی در زندگی آکادمیک: هویت ها ، مبارزات و پیروزی ها در دوره تحصیلات تکمیلی و فراتر از آن

[ad_1]

در این کتاب بازتاب هفتاد دانشمند – از دانشجویان دکترا گرفته تا ریاست های بازنشسته – جمع شده اند که تجربیات خود را در دوره تحصیلات تکمیلی و فراتر از آن به اشتراک می گذارند. جویندگان شغل ، اساتید کمکی ، کسانی که در مدرسه تحصیلات تکمیلی هستند و یا استادان باتجربه به طور یکسان حقایق کشف شده را از طریق این تجربه مشترک مبارزه ، پیروزی ، از دست دادن و امید پیدا می کنند.

[ad_2]

read more