خرید کتاب تأمین مالی درگیری های مسلحانه ، جلد 2: منابع مداخله نظامی ایالات متحده از جنگ اسپانیا و آمریکا تا ویتنام

[ad_1]

قسمت 2 این مجموعه دو جلدی ، بودجه جنگ های بزرگ آمریکا ، از جنگ اسپانیا و آمریکا تا جنگ ویتنام را بررسی می کند. این مقاله تجزیه و تحلیل سیاست های سیاسی ، استراتژی و عملیات نظامی ، امور مالی جنگ و تحرک اقتصادی را با تحقیق در مورد وقایع درگیری های مسلحانه بزرگ آمریکا ، ارائه مطالعات موردی مفید برای دانشجویان تاریخ نظامی و سیاست های هزینه ، سیاستمداران ، کنترل کنندگان نظامی و افسران در ایالات متحده ایالت ها. تمرین

[ad_2]

read more