خرید کتاب تئوری درمان سطح و فن آوری های جدید:

[ad_1]

این کتاب بر تئوری و روش های پایان دادن به ابزار ساینده تمرکز دارد. با ارائه روش های تحلیلی و راهنمایی های فنی عملی به مهندسان درگیر در فرآیندهای اتمام سطح ، به طور قابل توجهی در بهبود کیفیت و بهره وری قطعات و پیشرفت بیشتر فن آوری های تکمیل سطح کمک می کند. با ترکیب یک رویکرد کاملاً منظم ، خوانایی و محتوای جدید ، این منبع ارزشمندی برای محققان و فارغ التحصیلان شاغل در مهندسی مکانیک ، به ویژه در اتمام سطح است.

[ad_2]

read more