خرید کتاب تئوری متغیرهای واقعی فضاهای Muselak-Orlicz Hardy:

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب ارائه مروری دقیق و کامل از آخرین تحولات در تئوری متغیرهای واقعی برای فضاهای عملکردی از نوع Muselak-Orlicz Hardy و ایجاد پایه و اساس برای کاربردهای بعدی است. فضاها همیشه در قلب تحلیل هارمونیک بوده اند. اخیراً ، با انگیزه برخی از س ofالات تجزیه و تحلیل ، برخی از فضاهای عملکرد کلی تر از نوع Muselak – Orlicz Hardy معرفی شده اند. این فضاها از نظر توابع رشد تعریف می شوند که هم در متغیر فضایی و هم در متغیر رشد می توانند متفاوت باشند. با انتخاب توابع رشد ویژه ، فضاهای حاصل می توانند به طور فزاینده ای ساختارهای ظریف و ظریف تری داشته باشند که برای حل نقاط انتهایی یا مشکلات مهم ضروری هستند. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان علاقه مند به فضاهای عملکردی و به ویژه نوع هاردی نوشته شده است. فضاها

[ad_2]

read more