خرید کتاب تئوری و کاربردهای آزمون امکان سنجی – SAT 2017: بیستمین کنفرانس بین المللی ، ملبورن ، ویکتوریا ، استرالیا ، 28 آگوست – 1 سپتامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مروری است همگانی از بیستمین کنفرانس بین المللی تئوری و کاربردهای امکان سنجی ، SAT 2017 ، که در آگوست / سپتامبر 2017 در ملبورن استرالیا برگزار شد. 22 مقاله کامل اصلاح شده ، 5 مقاله کوتاه و 3 مقاله ابزاری با دقت ساخته شده است … از بین 64 برنامه مشاهده و انتخاب شده است. مقالات به بخشهای موضوعی زیر تقسیم می شوند: الگوریتم ها ، پیچیدگی و مرزهای پایین. مطالعه جملات و پردازش تقارن. حداکثر امکان تحقق و حداقل کیت اصلاح محلول موازی SAT ؛ فرمول های بولی کمی ؛ نظریه های مدول رضایت و رمزگذاری SAT.

[ad_2]

read more