خرید کتاب تالاب های چند منظوره: کنترل آلودگی و سایر خدمات زیست محیطی از تالاب های طبیعی و مصنوعی

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان از تالاب های طبیعی یا مصنوعی استفاده کرد تا ضمن حفظ تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی ، آلودگی آبهای شیرین و اکوسیستم های ساحلی را کاهش دهد. از طریق مجموعه ای از تاریخچه های مورد ، که در 10 فصل از مونوگرافی شرح داده شده است ، خوانندگان درک درستی از فرصت ها و همچنین چالش های کاهش آلودگی از منابع نقطه ای و غیر نقطه ای با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده به دست می آورند. مخاطبان هدف متخصصان آب در پروژه هایی هستند که از روش های مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز برای مقابله با آلودگی استفاده می کنند و همچنین محققانی که پروژه هایی با این موضوع تهیه می کنند.

[ad_2]

read more