خرید کتاب تبدیل شدن به یک “مسلمان خوب”: جماعت تبلیغی در انگلیس و بنگلادش

[ad_1]

این کتاب برای درک اینکه چرا جنبش تبلیغات جماعت امروزه همچنان موفقیت آمیز است ، از رویکرد مردم نگاری استفاده می کند. این نشان می دهد که این موفقیت نتیجه تصویر مثبتی است که او پرورش می دهد و فعالیت منظم تبلیغی پیروان تبلیغات جماعت و همچنین تصویر غیرسیاسی سازمان ، مشخصات عمومی اجتهما ، فروتنی پیروان تبلیگه و جذابیت تعلق خاطر به آن است. کل جامعه جهانی تبلیغی به ایجاد یک تصویر مثبت از جماعت تبلیغ در میان مسلمانان عادی کمک می کند. این کتاب همچنین استدلال می کند که تبلیغات جماعت به دلیل توانایی در حفظ پیروان خود در زندگی تحت حاکمیت تبلیغ ، که به عنوان دفاعی در برابر سبک های زندگی غربی تلقی می شود ، همچنان موفق است. بسیاری از عناصر سبک زندگی مدرن غربی غیراسلامی تلقی می شود و از این رو با تعریف صریح آنچه در جامعه مدرن اسلامی و غیر اسلامی است ، تبلیغات جماعت این فرصت را برای مسلمانان فراهم می کند که در دنیای مدرن زندگی کنند و در عین حال مسلمان خوبی باشند.

[ad_2]

read more