خرید کتاب تجارت خارجی به عنوان عامل رشد اقتصادی: همکاری تجارت خارجی روسیه و چین

[ad_1]

این کتاب تحولات همکاری های تجاری خارجی بین روسیه و چین را در زمینه اقتصاد جهانی به سرعت در حال رشد ، به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه ، تحلیل می کند. رویکرد ارائه شده در کتاب با یک دید یکپارچه از پویایی اقتصاد کلان و توسعه ابزارهای تولید مشخص می شود. نویسندگان با استفاده از نمونه هایی از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه ، ویژگی های اقتصاد نوآوری ملی را توصیف می کنند.

[ad_2]

read more