خرید کتاب تجزیه و تحلیل برای انرژی و فن آوری سبز:

[ad_1]

این کتاب اهمیت کاتالیز را برای تولید پایدار سوخت های زیستی و بیوشیمیایی ، با تمرکز بر کاتالیزورهای مدرن و فرآیندهای کاتالیزوری توصیف می کند که انتظار می رود نقشی اساسی در تولید سبز سوخت های زیست توده و مواد شیمیایی داشته باشند. این کتاب همچنین شامل بخشهای کلی بررسی کل زنجیره زیست توده ، تحول ، محیط زیست ، اقتصاد و ارزیابی چرخه زندگی است.

[ad_2]

read more