خرید کتاب تجزیه و تحلیل تصاویر ، شبکه های اجتماعی و متون: ششمین کنفرانس بین المللی ، AIST 2017 ، مسکو ، روسیه ، 27 تا 29 ژوئیه 2017 ، ویرایش مقالات انتخاب شده

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل تصاویر ، رسانه های اجتماعی و متن ، AIST 2017 است که در ژوئیه 2017 در مسکو ، روسیه برگزار شد. 29 مقاله کامل و 8 مقاله کوتاه با دقت بررسی و از بین 127 مقاله انتخاب شده انتخاب شدند. مقالات به بخشهای موضوعی در مورد پردازش زبان طبیعی تقسیم می شوند. مباحث کلی تجزیه و تحلیل داده ها ؛ تجزیه و تحلیل تصاویر و فیلم ها مشکلات بهینه سازی در نمودارها و ساختارهای شبکه ؛ تجزیه و تحلیل رفتار پویا از طریق داده های رویداد. تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی.

[ad_2]

read more