خرید کتاب تجزیه و تحلیل جغرافیایی و مدل سازی سیستم های منطقه ای:

[ad_1]

این مجموعه شامل آخرین تحقیقات در زمینه تجزیه و تحلیل جغرافیایی محاسباتی سیستم های منطقه ای است. این مطالب بر روی نوآوری های روش شناختی یا پیشرفت های چشمگیر در بسیاری از جنبه های واقعیت اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی زمینه های منطقه ای تمرکز دارند.

[ad_2]

read more