خرید کتاب تجزیه و تحلیل و تحلیل نقش های شبکه:

[ad_1]

این مروری خلاصه ای از تکنیک های کلاسیک ، مدرن و در حال ظهور برای شناسایی نقش نهادها در شبکه ها (از جمله شبکه های اجتماعی) را در اختیار خوانندگان قرار می دهد که از کوچک تا بزرگ است. این روشها را بر اساس مبنای ریاضی آنها طبقه بندی می کند ، خواه آنها مبتنی بر پیامدهای رفتار اشخاص موجود در سیستم باشند یا صرفاً براساس داده ها. خلاصه همچنین در مورد زمان و چگونگی استفاده از هر روش بحث می کند ، و برخی از موارد حل نشده در توسعه روش های آینده برای تجزیه و تحلیل نقش های هر نوع را بحث می کند.

[ad_2]

read more