خرید کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی دستگاه تفکیک نیرو برای سیستم های ترکیبی:

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر طراحی دستگاه تقسیم برق (PSD) دارد. این در مورد عملکرد انرژی خودرو ، راه حل های درخواست قدرت ترکیبی ، تنظیمات معمول ، اصل کار و فناوری مدل سازی سیستم ترکیبی PSD ، روش طراحی پارامتری یکپارچه چند متغیره و روش کنترل هماهنگ پویا برای سیستم ترکیبی PSD بحث می کند. همچنین تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، تجزیه و تحلیل حرارتی و بهینه سازی PSD بر اساس یک مدل جایگزین را توصیف می کند ، تئوری طراحی و مدل سازی را توضیح می دهد و نمونه های خاصی را ارائه می دهد. این یک منبع ارزشمند برای محققان و مهندسان برای درک بهتر روند طراحی PSD است.

[ad_2]

read more