خرید کتاب تجزیه و تحلیل و کنترل شبکه های عصبی متصل با استفاده از شرایط واکنش-انتشار:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از اکتشافات اخیر را در تجزیه و تحلیل و مدیریت رفتار پویای شبکه های عصبی واکنش-انتشار متصل ارائه می دهد. این بینش های تحقیقاتی جدید و تعاریف مهم در مورد شبکه های عصبی انتشار پاسخگو مانند انفعال ، اتصال تطبیقی ​​، اتصال فضایی ، و رابطه بین هماهنگ سازی و انفعال دقیق در خروجی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، نتایج تحقیقاتی را که قبلاً در بسیاری از مجلات برجسته منتشر شده بود ، جمع آوری کرده و به صورت یکپارچه ارائه می دهد. بنابراین ، این کتاب مورد توجه همه محققان دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مهندسی و ریاضیات خواهد بود که می خواهند رفتار پویای شبکه های عصبی واکنش-انتشار متصل را مطالعه کنند.

[ad_2]

read more