خرید کتاب تحریک حاد و مزمن عصب از طریق کانال های یونی مکانیکی حساس:

[ad_1]

این کتاب ابزارهای توسعه یافته توسط نویسنده برای ایجاد مزاحمت برای کانالهای یونی حساس به مکانیزم درون زا برای نورمدولاسیون مغناطیسی مکانیکی را توصیف می کند. او روش هایی را برای مقایسه این ابزارها با ابزارهای موجود مانند برق ، مواد شیمیایی ، اپتوژنتیک و تکنیک هایی مانند قمقمه / مغناطیس بررسی می کند. نویسنده همچنین در دو سیستم عامل گزارش می دهد: ضربات مغناطیسی مغناطیسی و میکروسیالات مغناطیسی برای تکامل هدایت شده و فرهنگ با راندمان بالا باکتریهای مغناطیسی ، که نانوذرات مغناطیسی با کیفیت بالا برای کاربردهای زیست پزشکی مانند تحریک عصب تولید می کنند. این پایان نامه توسط دانشگاه کالیفرنیا ، لس آنجلس ارائه و تأیید شده است.

[ad_2]

read more