خرید کتاب تحصیلات عالی زنان در ایالات متحده: چشم اندازهای جدید تاریخی

[ad_1]

این جلد دیدگاه های جدیدی را در مورد تاریخچه آموزش عالی زنان در ایالات متحده ارائه می دهد. با ارائه صداها و دیدگاه های جدید در ادبیات در مورد تاریخ آموزش عالی از اوایل قرن نوزدهم تا دهه 1970 ، این مقاله ها به اهمیتی که گروه های مختلف زنان برای تحصیلات خود یا حذف آنها از آموزش می دهند ، می پردازند و به طور عمیق به چگونگی این موارد می پردازند. تجارب با مفاهیم نژاد ، قومیت ، دین ، ​​منشا ملی شکل گرفت. نش نشان می دهد که چگونه مطالعه تاریخچه آموزش زنان می تواند درک ما از موسسات آموزشی و فرآیندهای کلی را تغییر دهد.

[ad_2]

read more