خرید کتاب تحقیقات بازار: فرآیند ، داده ها و روش ها با استفاده از Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای آسان و در دسترس است که به شما کمک می کند با استفاده از Stata آگاهانه تصمیمات آماری بگیرید ، نتایج را تجزیه و تحلیل و تفسیر کنید. این شامل پوشش گسترده ANOVA ، تجزیه و تحلیل عامل و خوشه در Stata ، و همچنین رگرسیون قابل توجه و آمار توصیفی است. این برای کسانی است که می خواهند در مورد فرآیند ، مدیریت داده ها و متداول ترین روش های تحقیق در بازار با Stata بیشتر بدانند. این کتاب مروری بر کل فرآیند تحقیقات بازار ، از مباحث تحقیقات بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های کمی ، به خوانندگان ارائه می دهد. سرگرم کننده است ، عملی است و شامل بسیاری از مثالهای عملی ، نکات و پیشنهادات برای کمک به خوانندگان در استفاده و تفسیر روشهای کمی مانند رگرسیون ، عامل و تجزیه و تحلیل خوشه است. این روش ها به محققان کمک می کند تا اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت ها قرار دهند.

[ad_2]

read more