خرید کتاب تحقیقات حمل و نقل دولتی در چین ، ژاپن و کره: سیاست ، حاکمیت و چشم انداز همکاری با جهان خارج

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیق و نوآوری در زمینه حمل و نقل بحث می کند ، چشم انداز همکاری بین کشورهای مختلف را برجسته می کند. برای ایجاد زمینه ای برای چنین همکاری ، این کتاب ابتدا وضعیت موجود در کشورهای جداگانه را با تمرکز بر چین ، ژاپن و کره توصیف می کند و روند اصلی فناوری و همچنین سیاست های نوآوری فعلی در این کشورها را مشخص می کند و عمده مزایا و چالش های آنها را مورد بحث قرار می دهد. ایجاد همکاری بین آنها این کتاب نه تنها در سه کشور بررسی شده ، بلکه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز یک منبع ارزشمند برای محققان حمل و نقل ، مقامات تحقیقاتی و سازمان های حمل و نقل است. با ارائه یک تصویر شاخص از تحقیقات و سیاست های فعلی حمل و نقل ، باعث ایجاد تبادلات و همکاری بین کشورها می شود.

[ad_2]

read more