خرید کتاب تحقیقات عملیاتی و سیستم های سازمانی: پنجمین کنفرانس بین المللی ، ICORES 2016 ، رم ، ایتالیا ، 23-25 ​​فوریه 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب یک مقاله ویرایش شده از پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات عملیاتی و سیستم های سازمانی ICORES 2016 است که در فوریه 2016 در رم ، ایتالیا برگزار شد. 14 مقاله ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و از بین 75 مقاله انتخاب شده است. آنها در بخشهای موضوعی سازمان یافته اند: روش و فن آوری. و برنامه ها

[ad_2]

read more