خرید کتاب تحقیقات موسیقی محبوب امروز: مجموعه مقالات انجمن بین المللی مطالعه موسیقی عامه پسند ، 2017.

[ad_1]

این جلد نوزدهمین دوره از مطالعه بین المللی موسیقی محبوب بین المللی را به ثبت می رساند. محور این کنفرانس تحولات حال و آینده بود. به عنوان مثال ، کاهش درآمد بالقوه نوازندگان و همچنین صنعت ضبط به طور کلی ، در حالی که اهمیت موسیقی عامه پسند در فرهنگ جوانان کاهش می یابد. در اینجا بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند. در عین حال ، تحقیقات موسیقی عامه پسند خود را از خارج اصلی خود رها کرده است.

[ad_2]

read more