خرید کتاب تحقیق در مورد آموزش الکترونیکی و ICT در آموزش و پرورش: یک دیدگاه فناوری ، آموزشی و یادگیری

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای اساسی برای محققان و دانشگاهیان است که به دنبال کاملترین و به روزترین پوشش از همه جنبه های یادگیری الکترونیکی و ICT در آموزش هستند. این مقاله محتوای گسترده بررسی شده از تحقیقات ارائه شده در نهمین کنفرانس Pan-Hellenic در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش را ارائه می دهد. این برنامه با ارائه تحقیقات اصلی در مورد پیشرفته ترین فن آوری های یادگیری الکترونیکی از جمله CSCL ، یادگیری مبتنی بر ICT ، ICT و طراحی آموزشی ، بازی های جدی و طراحی بازی ، محیط های یادگیری مجازی ، رباتیک در آموزش ، یادگیری همه جا ، آموزش از راه دور ، سواد دیجیتال متمرکز است. ، یادگیری تجزیه و تحلیل ، رسانه های اجتماعی در آموزش و ارزیابی الکترونیکی.

[ad_2]

read more