خرید کتاب تحقیق و توسعه جمعیتی از تئوری به تحقیق میدانی:

[ad_1]

این کتاب به موضوعات اصلی جمعیت و توسعه می پردازد: باروری و بهداشت باروری ، مهاجرت ، جنسیت ، تحصیلات ، فقر و نابرابری. به همین منظور ، وی با استفاده از روش های میان رشته ای ، نظریه تغییر و پاسخ 1963 کینگسلی دیویس را اصلاح و گسترش می دهد. وی بر اساس چهار دهه تحقیق میدانی (2015-2015) عقلانیت بازیگران ، نحوه شکل گیری فرهنگ از الگوهای رفتاری اجتماعی-جمعیتی را در متن مدرنیته و جهانی سازی زیر سال می برد. به ویژه ، این روش جدیدی را در مورد چگونگی تعامل افراد ، خانواده ها ، شبکه ها و جوامع محلی با دولت و سیاست های جمعیتی آن روشن می کند.

[ad_2]

read more