خرید کتاب تحلیل رگرسیون کاربردی برای مشاغل: ابزارها ، تله ها و برنامه ها

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر کاربرد عملی رگرسیون معادله واحد ، ابزارهای آماری عملی را برای متخصصان تجارت ارائه می دهد. نویسندگان درباره روشهای اقتصادسنجی معمول استفاده می کنند که در ساخت مدلهای رگرسیون برای پیش بینی اقتصادی و پشتیبانی تصمیمات تجاری مفید است. بخش قابل توجهی از این کتاب به مشکلات و مشکلات اجرای تحلیل رگرسیون در سناریوهای دنیای واقعی اختصاص دارد. این کتاب شامل نه فصل است که دو فصل آخر کاملاً به مطالعات موردی اختصاص دارد. فضای کسب و کار امروز با انبوهی از داده های اقتصادی مشخص می شود. تصمیم گیری موفق در زمینه تجارت در این محیط های غنی از داده نیاز به ابزارهای تحلیلی عینی دارد که بتواند به شناسایی و کمیت روابط چندگانه در میان ده ها متغیر اقتصادی کمک کند. یکی از این ابزارها ، تحلیل رگرسیون معادله منفرد است که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب راهنمایی های ارزشمندی را ارائه می دهد و در زمینه های مختلف تجزیه و تحلیل اقتصادی و بازرگانی ، از جمله بازاریابی ، مدیریت مالی و عملیات مرتبط است.

[ad_2]

read more