خرید کتاب تحلیل ریاضی مکانیک پیوسته و کاربردهای صنعتی II: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی CoMFoS16

[ad_1]

به عنوان ادامه روند کنفرانس بین المللی مکانیک پیوستار در تکینگی ها (CoMFoS15) ، CoMFoS16 پیشرفت های بیشتر و موضوعات جدیدی را در تئوری ریاضی و شبیه سازی عددی مربوط به جنبه های مختلف مکانیک پیوستار ارائه می دهد. این شامل مکانیک شکستگی ، بهینه سازی شکل ، شبیه سازی زلزله ، ساختار مواد ، پویایی رابط و سیستم های پیچیده است. نویسندگان محققان برجسته ای با دانش عمیق در مورد تجزیه و تحلیل ریاضی از زمینه های ریاضیات کاربردی ، فیزیک ، زلزله شناسی ، مهندسی و صنایع هستند. این کتاب به خوانندگان کمک می کند بفهمند که چگونه تئوری ریاضی را می توان برای مشکلات مختلف صنعتی به کار برد و برعکس ، چگونه مشکلات صنعتی منجر به مشکلات جدید ریاضی می شود.

[ad_2]

read more