خرید کتاب تحلیل مفهومی رسمی رسانه های اجتماعی:

[ad_1]

این کتاب پیوندهای موجود و بالقوه بین تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) و تجزیه و تحلیل مفهوم رسمی (FCA) را نشان می دهد ، نشان می دهد که چگونه روش های استاندارد SNA ، معمولاً براساس تئوری نمودار ، می توانند با روش های FCA مبتنی بر تئوری شبکه تکمیل شوند. به زمینه های زیر کمک می کند: کسب دانش اصطلاحاتی از شبکه های اجتماعی ، جوامع دانش ، شخصیت محاسباتی ، انواع دیگر تجزیه و تحلیل نمودار دو طرفه بر اساس FCA (شبکه های حالت دوگانه) ، خوشه بندی چند حالته ، کشف و توصیف جوامع در یک حالت و چند منظوره شبکه های حالت ، انطباق رویکرد پیش بینی دوگانه به نمودارهای دو بخشی وزن دار ، پسوندهای الگوریتم HITS کلاینبرگ و تجزیه و تحلیل نمودار نسبت داده شده.

[ad_2]

read more