خرید کتاب تحلیل مکانی و مدل سازی مکان در سیستم های شهری و منطقه ای:

[ad_1]

این مجموعه تحقیقات پیشرفته در زمینه انفورماتیک و فناوری جغرافیایی ، مدل سازی موقعیت مکانی و تحلیل مکانی سیستم های شهری و منطقه ای را گرد هم آورده است. این مطالب بر روی نوآوریهای روش شناختی یا پیشرفتهای چشمگیر در بسیاری از جنبه های واقعیت اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی بافتهای شهری و منطقه ای تمرکز دارند.

[ad_2]

read more