خرید کتاب تحول اقتصادی و فرصت های تجاری در آسیا:

[ad_1]

این کتاب اقتصاد ناهموار در آسیا را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه سرعت تحول اقتصادی بر رونق و یک طبقه متوسط ​​در حال ظهور تأثیر می گذارد. وی با استفاده از نقطه عطف لوئیس و چرخه بلند مدت ظهور و سقوط کشورها به عنوان یک چارچوب ، نشان می دهد که چگونه روندهای دموگرافیک ، سرعت دیجیتالی شدن و ترجیحات مصرف کننده فرصت های تجاری را در جهانی مخل و ​​نامشخص ایجاد می کنند. این شامل گام هایی برای ارتقا integration ادغام اوراسیا ، تجدید ساختار شرکت های دولتی ، اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال – تجارت الکترونیکی ، فناوری مالی و اقتصاد مشترک است. سرمایه بیهوده ، طول عمر و اقتصاد اوقات فراغت نیز مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده توضيح مي دهد كه چه چيزهايي باعث تحول خلاق ، نوآوري فني و تاثير آنها بر توليد ، مصرف كنندگان ، تجارت و پايداري مي شود. این یک مطالعه اساسی برای دانشجویان ، دانشگاهیان ، مدیران اجرایی و بازرگانانی است که به دنبال دستیابی به پوشش عمیق تری از فضای اقتصادی آسیا هستند.

[ad_2]

read more