خرید کتاب تحول دیجیتال صنعت خودرو: کاتالیزورها ، نقشه راه ، عمل

[ad_1]

نویسنده با استفاده از تجربه چندین ساله خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، دستورالعمل های جامع و عملی برای اقدام در مورد تحول دیجیتال صنایع خودروسازی و تأمین کننده را تهیه کرده است. در هسته اصلی تغییر از یک مدل تجارت اتومبیل محور به یک مدل تجاری تحرک محور قرار دارد. بر اساس کاتالیزورهای تغییر دیجیتال ، چهار حوزه دیجیتالی سازی ساختار یافته و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. مباحث تغییر فرهنگ جامع و فناوری اطلاعات چابک و م inثر به عنوان عوامل حیاتی موفقیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند. نمونه های عملی منتخب پروژه های دیجیتالی سازی ابتکاری ، بینش و انگیزه بیشتری ایجاد می کند. با نگاهی به صنعت خودرو در سال 2040 گفتگو پایان می یابد.

[ad_2]

read more