خرید کتاب تحول دیجیتال صنعت مشاوره: گسترش مدل ارائه خدمات سنتی

[ad_1]

این کتاب در مورد فرصت ها و شرایط ارائه شده توسط فناوری دیجیتال برای گسترش ، نوآوری و تمایز خدمات ارائه شده توسط شرکت های مشاوره بحث می کند. این آثار مربوطه مانند سیستم عامل های مشاوره وب ، برنامه های مشاوره ، فن آوری های معنایی ، و داده کاوی و ابزار همکاری را ارائه می دهد. علاوه بر این ، مفاهیم ارزیابی مجازی سازی فرآیندهای مشاوره را بررسی می کند و نحوه ایجاد راه حل هایی برای ترکیب مدل های مشاوره سنتی و دیجیتال را نشان می دهد. این کتاب تحقیقات معاصر و مروری جامع از روش ها و تکنیک های مورد نیاز برای تحول دیجیتال در صنعت مشاوره را ارائه می دهد ، در حالی که هم به عنوان راهنما و هم به عنوان یک نقشه راه برای شرکت های مشاور ابتکاری عمل می کند.

[ad_2]

read more