خرید کتاب تحول پایدار در آموزش عالی آفریقا: تحقیق ، حکمرانی ، جنسیت ، بودجه ، آموزش و یادگیری در دانشگاه آفریقا

[ad_1]

این کتاب برای سیاست گذاران ، دانشگاهیان ، مدیران دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در زمینه گسترده تر آموزش و پرورش و به ویژه در آموزش عالی تحقیق می کنند ، باید مورد مطالعه قرار گیرد. این کتاب شامل اطلاعات زیادی در مورد ضرورت های تبدیل سیستم های آموزش عالی در آفریقا است. برخی از فصل ها نه تنها به طور انتقادی درباره مفهوم سازی تحول بحث می کنند ، بلکه بیشتر فصل ها شواهد تجربی تحول در حوزه های مختلف ریاضیات ، علوم ، جنسیت ، تحصیلات دکتری و مدیریت دانشگاه را منعکس می کنند. این مضمون اصلی تغییر و اصلاح پایدار در سر فصل های کتاب جریان دارد.

[ad_2]

read more