خرید کتاب تخریب اموال فرهنگی به عنوان سلاح جنگ: داعش در سوریه و عراق

[ad_1]

این کتاب به دنبال تعمیق درک ارزشهای فرهنگی در شرایط درگیری مسلحانه و پیامدهای آنها در مبارزه با تروریسم و ​​راهبردهای سازش صلح است. به گفته نویسنده ، سرقت و تخریب اموال فرهنگی سازمان یافته توسط داعش به یک تاکتیک جنگ تبدیل شده است. این کتاب از طریق تجزیه و تحلیل تاریخی ، سیاسی و حقوقی ، آسیب شناسی رفتار گروه های رادیکال نسبت به اشیا cultural فرهنگی را به عنوان بخشی از کارزار تروریستی آنها توضیح می دهد. وی با استفاده از اندیشه های سازنده ، اهمیت دارایی فرهنگی را در زمینه امنیت کوتاه مدت و بلند مدت توضیح داده و تحول قوانین و سیاست های محافظت از آنها را تحلیل می کند.

[ad_2]

read more