خرید کتاب تروریسم ، جهانگردی و پایان مهمان نوازی در “غرب”:

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تضعیف تهدیدهای معاصر تروریسم در مفهوم مهمان نوازی در غرب می پردازد. با فراتر رفتن از عواقب فوری تروریسم که هر روز در رسانه ها به تصویر کشیده می شود و برنامه های سیاست خارجی سیاستمداران در اروپا و ایالات متحده را شکل داده است ، این مطالعه به بررسی چارچوب مفهومی نحوه ظهور و گسترش تروریسم در غرب می پردازد و نحوه تعامل و اهداف مصرف با آن را نشان می دهد. تفریح ​​و صنعت مهمان نوازی بین المللی.

[ad_2]

read more