خرید کتاب تشخیص فلسفه مدرن با استفاده از فیلم های ماتریسی:

[ad_1]

این کتاب با طرح این س ،ال که “ماتریس چیست؟” شکل تحقیق فلسفی آینده را بیان می کند. نویسنده با هدایت مثال سه گانه ماتریکس ، موضوعات مختلفی را از شبیه سازی ، اثبات و کنش تا ارزش ها ، فرهنگ و اسطوره شناسی کشف می کند و یک تشخیص عمیق تر از شرایط فلسفی معاصر را ارائه می دهد. در مقابل تأکید مدرن بر علوم شناختی و تعهد به تمایز بین پدیده و واقعیت ، این کتاب به خوانندگان کمک می کند این استدلال را که چنین انتزاعاتی ناگزیر با تمایز مشخص تری از رویا و بیداری با واقعی بودن ماتریس جایگزین می شوند ، کشف کنند. و فقط جهانی که در آن زندگی می کنیم. محققان و محققان این اثر را کاوش جذاب و آموزنده واقعیت از طریق فرهنگ عامه و سینما می دانند.

[ad_2]

read more