خرید کتاب تشنج در بخشهای مراقبت ویژه: راهنمای تشخیص و درمان

[ad_1]

این ویرایش سوم ، به روز شده و گسترش یافته و به متخصصان مغز و اعصاب ، متخصصان مراقبت های ویژه و مراقبت های ویژه با راهنمای جامع بیماری های رایج و تشنج ها ، همچنان منبع اصلی اطلاعات در مورد تشنج در بخش های مراقبت ویژه است. این فصل ها علاوه بر توصیف علل ، پاتوفیزیولوژی ، تشخیص ، تشخیص افتراقی و گزینه های درمانی ، بر روی آخرین فن آوری ها و روش های درمانی تمرکز دارند و شامل ادبیات فعلی است. این متن منحصر به فرد و تخصصی در مورد این مجموعه پیچیده از بیماریهای عصبی ، متخصصان احیا ، جراحان مغز و اعصاب ، جراحان تروما ، صرع شناسان ، الکتروفیزیولوژیست ها و ساکنان تخصص های مختلف ارائه می دهد.

[ad_2]

read more