خرید کتاب تصمیم گیری عملی با استفاده از تصمیمات فوق العاده v3: درآمدی بر روند سلسله مراتبی تحلیلی

[ad_1]

این کتاب بدون نیاز به پیش شرط زمینه پیچیده ریاضی ، مقدمه ای ساده برای نظریه و عمل فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) ارائه می دهد. AHP یک روش ساده بصری و ریاضی برای تصمیم گیری چند معیاره در تحقیقات عملیاتی (OR) است. این کتاب با استفاده از Super Decisions v3 ، نرم افزاری که اخیراً توسط Creative Dections Foundations ساخته شده است ، درک سریع و بصری AHP را با استفاده از صفحه گسترده نمونه و دستورالعمل های گام به گام استفاده از نرم افزار فراهم می کند. Super Decisions v3 از نظر طراحی رابط و مدل رتبه بندی ، یک فاصله اساسی با نسخه قبلی دارد. علاوه بر راهنمای شروع سریع ، آموزش های ویدئویی نیز برای نشان دادن چگونگی استفاده از Super Super Dections v3 مختلف موجود است. بیشتر کتابهای AHP فرض می کنند که خواننده دانش پایه ای از ریاضیات OR دارد. با این حال ، AHP طوری طراحی شده است که تصمیم گیرندگان می توانند از این روش بدون تلاش برای مقابله با ریاضیات پشت آن بهره ببرند. به همین دلیل ، فقط دانش اولیه حساب در اختیار خوانندگان است. در پایان ، این کتاب درک سریع و عملی از روش AHP را ارائه می دهد که می تواند برای مدیران شرکت ها و تصمیم گیرندگان در همه زمینه ها مفید باشد.

[ad_2]

read more