خرید کتاب تصویربرداری حرارتی پزشکی: استفاده از Matlab®

[ad_1]

در این کتاب روش های خودکار و قابل تکرار برای تجزیه و تحلیل تصاویر مادون قرمز پزشکی ارائه شده است. تمام روش های برجسته شده در اینجا به طور عملی در Matlab پیاده سازی شده اند و کد منبع با جزئیات ارائه و بحث شده است. علاوه بر این ، همه روش ها توسط متخصصان پزشکی تأیید شده اند ، و این کتاب را به یک منبع ایده آل برای همه متخصصان فناوری اطلاعات ، مهندسان زیست زیستی و پزشکانی تبدیل کرده است که به دنبال گسترش دانش خود در مورد روش های تخصصی برای تجزیه و تحلیل و پردازش تصاویر مادون قرمز پزشکی هستند.

[ad_2]

read more