خرید کتاب تصویربرداری عملکردی و مدل سازی قلب: نهمین کنفرانس بین المللی ، FIMH 2017 ، تورنتو ، انتاریو ، کانادا ، 11 تا 13 ژوئن 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است همکار از نهمین کنفرانس بین المللی تصویربرداری عملکردی و مدل سازی قلب که در ژوئن 2017 در تورنتو ، انتاریو ، کانادا برگزار شد. 48 مقاله کامل اصلاح شده با دقت بررسی و از 63 مقاله ارسالی انتخاب شد. تمرکز مقالات بر روی موضوعات زیر است: روشهای جدید تصویربرداری و تجزیه و تحلیل برای توصیف و بازسازی بافت قلب. ابزار پیشرفته تجزیه و تحلیل تصویربرداری قلب برای تشخیص و مداخله. الکتروفیزیولوژی: نقشه برداری و مدل سازی بیوفیزیکی. بیومکانیک و جریان: مدل سازی و اندازه گیری خصوصیات بافت – سایپرز ، باشگاه دانش

[ad_2]

read more