خرید کتاب تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا:

[ad_1]

این کتاب به طور جامع تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا و فناوری های پردازش اطلاعات با وضوح بسیار بالا را توصیف می کند و در مورد تئوری ها ، تکنیک ها و پیشرفت های جدید در تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا بحث می کند. در فصل های آن ، که شامل یافته ها و مثال های تحقیقاتی متعددی است ، به طور سیستماتیک یافته های اصلی تحقیقات نویسندگان در سال های اخیر خلاصه می شود. این کتاب برای محققان ، مهندسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه سیستم های الکترونیکی ، پردازش اطلاعات سیگنال و تجزیه و تحلیل داده ها ، رادارهای سنجش از دور مایکروویو و مایکروویو برای تصویربرداری و همچنین فناوری فضایی ، به ویژه در زمینه سنجش از دور مایکروویو و سیستم های هوایی یا فضایی در نظر گرفته شده است. زمینه های رادار با تصویر مایکروویو.

[ad_2]

read more