خرید کتاب تعادل انرژی و سرطان پروستات:

[ad_1]

این جلد یک رساله جامع درباره آخرین تحقیقات مرتبط با سرطان پروستات و تعادل انرژی است که در کنار هم یک چالش و فرصت مهم برای دانشمندان تحقیق و پزشکان ، به ویژه افرادی که با جمعیت رو به رشد مردان مسن مبتلا به چاقی و بیماری های زمینه ای سر و کار دارند ، ارائه می دهد. این حجم باید منبع ارزنده ای برای پزشکان ، انکولوژیست ها ، متخصصان ارولوژی ، غدد درون ریز ، پرستاران ، متخصصان تغذیه ، متخصصان تغذیه و فیزیوتراپیست باشد که با مردانی با مشکلات تعادل انرژی و یا س andالاتی در رابطه با تعادل انرژی و سرطان کار می کنند. علاوه بر این ، این حجم باید به عنوان منبع مهمی برای محققان سرطان ، به ویژه دانشمندانی که در حال مطالعه تغییر شیوه زندگی و استراتژی های پیشگیری هستند ، برای درک بهتر و قطع ارتباط بین چاقی و سرطان باشد.

[ad_2]

read more