خرید کتاب تعارض در مشاغل خانوادگی: تضاد ، مدل و تمرین

[ad_1]

این کتاب روش های حل تعارض در شرکت های خانوادگی را ارائه می دهد. قسمت اول کتاب تعارض را به طور کلی و سپس در زمینه تجارت خانوادگی تعریف می کند. وی سپس روشهای مختلفی را برای حل تعارض تعریف می کند. همانطور که نویسنده توضیح می دهد ، درگیری می تواند بر بهره وری یک شرکت خانوادگی تأثیر منفی بگذارد ، در حالی که درگیری های حل نشده اغلب منجر به انتقال ناموفق به نسل بعدی می شود. بنابراین ، او مدلی ارائه می دهد که علل درگیری و چگونگی حل آن را در نظر می گیرد. بخش دوم این کتاب مطالعات موردی درگیری در مشاغل خانوادگی را ارائه می دهد ، شرکت هایی مانند گوچی و لورآل را بررسی می کند و نظریه را به کار می برد. این کتاب به عنوان یک راهنمای اساسی برای حل اختلافات در مشاغل خانوادگی خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

read more