خرید کتاب تعامل پویا سیستم های راه آهن-پل راه آهن سریع السیر: تئوری و کاربردها

[ad_1]

این کتاب هم نظریه بنیادی و هم محاسبات عددی و آزمایشات میدانی را که در تعدادی از پروژه های مهندسی عملی استفاده شده ارائه می دهد. این نه تنها فرمولهای نظری و راه حلهای مختلف را ارائه می دهد ، بلکه روشهای خاصی را برای افزایش عمر سازه های پل موجود ارائه می دهد و توصیه هایی برای طراحی منطقی پل های جدید مانند پل های راه آهن سریع السیر و پل های با طول طولانی ارائه می دهد. علاوه بر این ، یک منبع مرجع برای حل مشکلات تعامل بین ساختار پویا وسایل نقلیه در تحقیق و طراحی انواع جاده ها ، راه آهن و سایر ساختارهای حمل و نقل ارائه می دهد.

[ad_2]

read more