خرید کتاب تغذیه و رژیم غذایی در دیابت مادرانه: رویکردی مبتنی بر شواهد

[ad_1]

این جلد جامع تمام جنبه های تغذیه را در سناریوهای مختلف دیابت مادر ، از جمله دیابت نوع 1 یا 2 مادر ، دیابت حاملگی و دیابت پس از زایمان بررسی می کند. این مجلات ، نمای کلی و جامعی از موضوع را از نظر شیوع ، عوامل خطر و نیاز به انسولین مادر ارائه می دهند. به نتایج و پیامدهای احتمالی برای کودک ؛ به طور کلی به توصیه های رژیم غذایی و در مورد سناریوهای خاص. و اطلاعات در مورد مکمل های کلان و ریز مغذی ها. همچنین یک بخش اختصاصی در مورد چشم انداز بین المللی در مورد دیابت مادر وجود دارد ، با ده فصل ، هر فصل به کشوری متفاوت اختصاص یافته است. و همچنین جنبه های دیابت حاملگی در فرزندان و شیردهی و دیابت بارداری در مادر.

[ad_2]

read more