خرید کتاب تغییر خطوط کشاورزی هند: سرمایه گذاری ، درآمد و اشتغال غیر کشاورزی

[ad_1]

این کتاب یک بررسی گسترده از بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی هند است ، قیمت ها ، سرمایه گذاری ها و سیاست ها را بررسی می کند و انواع تغییرات چشمگیر فناوری را پیشنهاد می کند. این یک چارچوب مناسب مالی ، نهادی و سیاستی را پیشنهاد می کند که می تواند به حمایت از رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان در مناطق جغرافیایی کمک کند. علاوه بر این ، هدف آن رشد کشاورزی و کاهش فقر روستایی از طریق چندین مسیر است که مناطق مختلف جغرافیایی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد ، و آن را به یک راهنمای بسیار مفید برای درک تغییر خطوط در کشاورزی و مناطق روستایی در سراسر کشور و در میان خانوارهای روستایی تبدیل می کند. وضعیت اقتصادی.

[ad_2]

read more