خرید کتاب تقسیم سلول و مکانیسم بیماری:

[ad_1]

این کتاب نگاهی انتقادی به رابطه علی بین مکانیسم های تقسیم سلول و بیماری دارد. علاوه بر این ، س questionsالات اصلی باز در این زمینه و نحوه مطالعه آنها را مشخص می کند. در فصل های مختلف ، همکاران مشهور بین المللی شواهدی را در مورد و علیه یک رابطه علی بین عناصر اصلی مکانیسم تقسیم سلول و بیماری هایی مانند سرطان ، آسیب شناسی عصبی ، پیری و ناباروری ارائه می دهند. فصل با تمرکز بالینی بیشتر ، بیشتر در مورد کاربردهای فعلی و آینده داروهای ضدتیموتیک برای این بیماری ها بحث می کند. مکانیسم تقسیم سلولی و بیماری ادبیات مهمی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، محققان یا دانشمندان شاغل در تقسیم سلولی و همچنین پزشکان علاقه مند به مکانیسم های مولکولی بیماری های مورد بحث است.

[ad_2]

read more